Monday, December 28, 2015

JDV's son introduces self to P'gasinenses

Bayaan n’yong ipakilala ko ang aking sarili, bilang inyong kapatid, na si Toff de Venecia.   Kapatid, dahil tulad n’yo, ako ay anak din ng Pangasinan, partikular ng ating Distrito.   Ako ay halos kasabay nyo ring lumaki, at mula sa aking pagkabata,  ay  nakita ko, kung pa’no kayo minahal ng aking ama’t ina. 

Mahirap pantayan ang nagawa ng aking ama, dahil limang-beses s’yang naging Speaker, at itinuturing s’yang Arkitekto ng Modernong Dagupan.  Mula sa aking pagkabata, nakita ko rin kung paano niya binago ang ating lungsod—mula sa mga nagawa n’yang roads and bridges at halos lahat ng mga public buildings, mula sa mga hospitals, school-buildings, barangay halls, covered courts, markets, municipal buildings  at marami pang iba.
Ang akin namang ina ay gumawa ng pangalan bilang “puso” ng Distrito.  Dahil sa kanyang programang LOVE.  ay naiparamdam nya sa ‘tin ang pagmamahal ng isang ina, sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa mga projects  na inumpisahan ng aking ama, gaya ng scholarship programs, at sa mas pinasiglang medical and dental missions. 
Para sa isang kabataan, na nagsisimula sa pulitika, talagang medyo nakakalula ang  kanilang nagawa at tila mahirap pantayan.   Pero, alam kong ako ay handa na para harapin ang challenges  ng  paglilingkod because I have the best teachers.   
Ako ay nagtapos ng kursong Political  Science sa Ateneo de Manila, at naka-experience na rin ng pamumuno bilang  Editor ng ilang national publications, at  bilang founder ng isang theater company.   Pero sa aking palagay, ang best source ng aking training ay ang mga lessons na nakita ko at natutuhan sa maraming taon nang malinis na paglilingkod ng aking mga magulang.
May kaba, pero at the same time, lahat ng aking  pagdududa  ay napapalitan ng matindingexcitement,  na maipakita sa inyo, ang mga bagay na aking natutuhan, bilang isang kabataan ng bagong milenyo.
Bukod sa pagtutuloy sa magagandang programsng aking magulang, gaya ng pagtatayo ng importantinfra-projects, at pagbibigay ng scholarships atmedical services,  ang  bibigyan ko ng pansin ay ang pagpapaunlad  sa turismo para may bago tayongsources of livelihood,  at ang pagpapayaman sa kultura ng bawat bayan, na mahalaga para sa atingregional pride.  
Kaya kung ang aking ama ang BUILDER, at ang aking nanay naman ang HEART, ang inyong kapatid na si TOFF naman, ang magsisilbing nurturer of the SOUL ng ating Distrito, na magiging kasama n’yo sa pagharap sa mga hamon ng makabagong milenyo.

No comments:

Post a Comment