Sunday, August 7, 2011

Chairman na Abono Partylist na si Engr.Rosendo So ingiit to na wala ray board member na manaawat na


(From the website of Bombo-Radyo Dagupan)
DAGUPAN CITY--Ingiit na Chairman na Abono Partylist na si Engr.Rosendo So na walay nanbaga na wala saray board member na manaawat na jueteng payola na nagkatidad na
P40,000.00 kada bulan.
     
Unong ed kinde Engr. So, na base ed inbaga na agto nginaranan na bokal, na walay akatanggap tan wala met iray akatanggap na jueteng payola ed hanay na saray
bokal.
     
Kalegenan tonya,hinamon met so Sangguniang Panlalawigan na plano dan idemanda say manatsulat na si Morts Ortegosa na Northern Watch na bali-bali kuno no unpaway so
katuwaan no siyupa talaga so manbabaga na tuwa.
     
Inyarum tonya,anggano saray arum na congressman napanbagaan na saray board member kuno na akatanggap tan pati met la Engr. So et arengelan to met ya so abitlan
pangingiter na payola ed saray board member.
Reaksyon tonya kasumpalan tonya na nanpuligwas so Sanggunian Panlalawigan ed akasulat na wala ray BM na untatanggap na payola, tan nanbantan kasuhan na libelo
si Ortegosa ed ginawa ton artikulo tungkol dia.

No comments:

Post a Comment